Кото – ребёнок Гатита (Гата), красавица – проказница, в дар #17654